YÖNETİM KONSEYİ AÇIKLAMASI - Türk Mutfağı Hareketi

YÖNETİM KONSEYİ AÇIKLAMASI

Liderimiz başkanlığında yönetim konseyimiz video konferans yoluyla gündemimize dair yaklaşık 1 saat 30 dakikalık bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir.

Toplantı öncesi Türkiye Aşçılar Federasyonu başkanvekili sıfatıyla sosyal medya platformu olan Facebook üzerindeki tüm ifadeleri hukuk danışmanları ve avukatlarımızla da değerlendirilmiştir. Hukuk danışmanlarımızın konu ile ilgili TCK'nın ilgili maddelerinde yer alan kanunlar çerçevesinde verdiği raporlar en ince ayrıntısına kadar yönetim konseyimizde görüşülerek değerlendirilmiştir.

Ayrıca hukuk danışmanlarımızın raporlarında konuyla ilgili olası atacağımız adımlar çerçevesinde daha önce emsal teşkil edebilecek davalardaki sonuçlarda yer almıştır.

Türkiye Aşçılar Federasyonunun başkanvekili sıfatıyla asılsız iddialarda bulunarak yalan ifadeler beyan eden TAFED başkanvekili Mustafa Erol’un sosyal medyada yer alan ve avukatlarımızca da incelenen ifadelerinde net isim belirtmediği saptanmıştır. Dolaylı imalarla yalan söylediği kesin ve net olan ilgili şahısla, temsil ettiği gerçek kişi veya tüzel kişilik olan TAFED ile ilgili hukuki süreç başlatılması durumunda emsal teşkil eden davaların sonuçları neticesinde hukuk danışmanlarımızın değerlendirmesi şu şekilde olmuştur:

-İftira atmaya zemin arayan ve bu konuda mağdur edilmeye çalışılan gerçek veya tüzel kişiliğin ilgili iddia sahibi şahıs tarafından bu beyanında net olarak zikir edilmediği,  

-Bu durumda söz konusu olası mağdur veya mağdurların hukuk nezdinde kesin olarak mağduriyetinin söz konusu olmayabileceği,

İhtimal dâhilinde mağdur sıfatıyla gerçek veya tüzel kişi nezdinde haklarında suç duyurusunda bulunulacak olan olası davalıların yalan beyanatlarını dolaylı olarak ima ettiğinden ve şahıs veya tüzel kişi ismi kullanmadığından ötürü  istenilen sonuca ulaşma ihtimalinin zayıf olduğu avukatlarımızca tarafımıza rapor edilmiştir.

Asılsız iddialarla nefret söylemleri yaydığı facebook tarafından da tescillenen Türkiye Aşçılar Federasyonu başkanvekili Mustafa Erol adlı kişinin yalan, asılsız iddialarla ilgili olarak bizler bir önceki açıklamamızda olduğu gibi aşağıdaki açıklamamızı tekrar ediyoruz.

Yalancılıktan ileriye gitmeyen ve bu tutumları gerçekleştirmeye teşebbüs edenlere sesleniyoruz;

TAFED’i temsil ettiğini mesajlarında söyleyen ve söz konusu meselelerde iddia sahibi olan kişinin telefonda görüştüğünü iddia ettiği yetkilimizle ilgili açıklama yapmaları çağrımızı kamuoyu nezdinde önemle tekrar belirtiyoruz. Bunlarla ilgili açıklama yapmayarak kamuoyunu yanlış yönlendirmek için yalan beyanlarda, iddialarda bulunan ilgili kişinin ve temsil ettiğini söylediği TAFED başkanının, dolayısıyla TAFED’in müfteri, yalancı olduklarını kesin olarak güçlü şekilde savunuyor ve bunu kamuoyu nezdinde de tekrar ilan ediyoruz.

İddia sahibi oldukları konularda, iddia sahipleri bu iddialarını kanıtlamakla mükelleftirler. Herhangi bir hukuki kanıtı göstererek açıklama yapamayacak olanlar sessiz kaldıkları müddetçe evrensel hukuka göre müfteri ve yalancıdırlar. 

 

TMDH olarak ilgili şahıssa ve kuruma ek olarak aşağıdaki çağırıyı yapmaktayız;

1-Sosyal medyada tarafsız habercilik yapan yayın organlarına uyarılar-tehditler yapmaya yeltenen, geçmişte de aynı konularda icraatları bulunan Türkiye Aşçılar Federasyonu ve onun yetkilisinin insanların haber alma-ifade etme özgürlüğüne karşı eylemlerde bulunmamaları gerektiğini yineliyoruz.

2-Geçmişte olduğu gibi “piyasadan adam silme” konusunda unutulmayan icraatları bulunan ilgili kurumun ve ilgili kurumda yer almış olarak bulunan ya da halen bulunmakta olanların bu konularda aynı eylemler içine bundan sonra girmemeleri gerektiğini savunuyoruz.

3-Geçmişten günümüze kadar sektörümüzü birleştirmek yerine ayıran ve kapalı kapılar ardından farklı icraatlar da bulunanların asıl yüzlerini gayet iyi bilmekteyiz. Bu konularda her türlü ahlaksızlıklara yeltenmeye müsait olanların farkındayız. Bu zihniyette olanların her zaman karşılarında olacağımızın tüm çevrelerce bilinmesini istiyoruz.

4-Geçmişte yukarıda yer alan konularda ve burada yer almayan başkaca konularda mağdur edilmiş, edilmek istenmiş olanlarla ilgili bundan sonra tek bir insanımızın veya gencimizin mağdur edilmesine tahammül etmeyeceğimizin tüm çevrelerce bilinmesini istiyoruz.

5-Böyle eylemlere girişenleri bu örneklerde olduğu gibi her zaman ifşa edeceğimizi önemle belirtiriz.

KONUYLA İLGİLİ- ARŞİV 26 AĞUSTOS 2009 -  ARŞİV-1 - ARŞİV-2 - ARŞİV-3 

Saygılarımızla Kamuoyuna Duyurulur

YÖNETİM KONSEYİ ADINA

TMDH GENEL SEKRETERLİK

sözcü.jpeg

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo