MADALYA, NİŞAN VE ÖZEL ÖDÜL SAHİPLERİNİN DOĞAL SORUMLULUĞU HAKKINDA

İNFO: For English Please Scroll Down

Tarafımızdan (WTCA-TMDH) verilen Madalya, Nişan ve Özel Ödüllerin sahipleri kendilerinden sonra aynı Madalya, Nişan ve Özel Ödüllere aday gösterilecek olanlarla ilgili olumlu veya olumsuz olarak oy ve görüş belirtmek hakkına sahiptirler.

Tarafımızdan sunulan Madalya, Nişan veya Özel Ödüller liyakat esasına göre gereklilik arz ettiğinde hak sahiplerine sunulur. Bu esasa göre gelecekte verilecek olan muhtemel Madalya, Nişan veya Özel Ödüller belirli bir takvim esasına göre her yıl verilmesi gerekli gibi bir anlayış ile asla değerlendirilemez.   

Türk mutfağının kadim kültürel değerlerine uygun olarak ilkeli şekilde önemli çalışmaları bulunanlara tarafımızdan sunulmakta olan Madalya, Nişan ve Özel Ödüllerin sahipleri, sahibi oldukları Madalya, Nişan veya Ödüllerle ilgili tarafımıza aday veya aday adayı gösterme hakkına da sahiptirler.  

Daha önceden açıklanmış konularla ilgili ilkelerimize uygun olarak dünya genelinde yalnızca hak sahiplerine WTCA ve TMDH tarafından sunulan Madalya, Nişan ve Özel Ödüller liyakat esasına göre sürdürülebilir şekilde devamlılık gösterir. Bu esasa göre tarafımızdan daha önceden kendilerine Madalya, Nişan ve Özel Ödüller verilmiş olanlar; hali hazırda sahip oldukları Madalya, Nişan ve Özel Ödüllerin hak edilmişliğinden gelen doğal bir sorumluluk gereği, gelecekte kendileri dışında aynı onurların sunulması düşünülenlerle alakalı olarak üyemiz olmamalarına rağmen kendilerinden sonra Madalya, Nişan veya Ödül verilmesi düşünülecek olan adaylar hakkında karşı çıkma-reddetme (veto) derecesinde görüş bildirme ve söz söyleme hakkına sahiptirler.

Madalya, Nişan veya Özel Ödüllerin sahipleri yukarıda belirtilmiş olan esaslarla ilgili olarak doğal sorumluluklarını dilerlerse kullanmama özgürlüğüne de sahiptirler.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

DÜNYA TÜRK MUTFAĞI AKADEMİSİ

makaleler.jpg

www.worldturkishcuisine.com

ENGLİSH

Holders of Medals, Orders of Merit and Special Awards given by us (WTCA-TCRM) have the right to express their votes and opinions, positive or negative, about those who will be nominated for the same Medal, Order of merit and Special Awards after them.

Medals, Orders of Merit or Special Awards presented by us are presented to the beneficiaries on the basis of merit when necessary. On this basis, possible Medals, Orders of Merit or Special Awards to be awarded in the future can never be evaluated with the understanding that they should be given every year on a certain calendar basis.

Holders of Medals, Orders of Merit and Special Awards, which are presented by us to those who have important works in accordance with the ancient cultural values ​​of Turkish cuisine,  they also have the right to show us candidates to honor others with Medals, Orders of Merit or Awards they have.

In accordance with our principles regarding previously disclosed issues, Medals, Orders of Merit and Special Awards offered worldwide only to beneficiaries by WTCA and TCRM are sustained on the basis of merit. On this basis, Medals, Orders and Special Awards have been given to them by us before; Due to the inherent responsibility arising from the deservedness of the Medals, Orders of Merit and Special Awards they already have, they have the right to express their opinions and have a say at the veto level about the future candidates although they are not our members.

Holders of Medals, Holders of Orders of Merit  or Holders of Special Awards are also free to not exercise their natural responsibilities regarding the above-mentioned principles, if they wish.


Respectfully Announced to the Public

DÜNYA TÜRK MUTFAĞI AKADEMİSİ

makaleler.jpg

www.worldturkishcuisine.com

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo


Kıbrıs Girne Tüp Bebek