ZAMANIN GERİSİNDE KALMIŞ OLARAK TÜRK MUTFAĞINA YÖN VEREN ŞEFLER - Türk Mutfağı Hareketi

ZAMANIN GERİSİNDE KALMIŞ OLARAK TÜRK MUTFAĞINA YÖN VEREN ŞEFLER

“Türk mutfağına yön veren şefler” başlığı ile diriliş postası sitesinde 24 Kasım 2020 tarihinde Sayın Talip Bayram tarafından yazılmış bir yazı yayımlanmıştır.

Bizler uzun yıllardır bulundukları aynı yerde kendi deyimleriyle ‘çağın gerisinde kaldıklarını’ itiraf etmiş olanların; hiçbir şeye, hiç kimseye ehil derecede yön veremeye kabiliyetleri olmadığını daha nice haklı gerekçelerimizle savunmaktayız. Şimdiden bunlara itirazı olabilecek olanların duygusal nedenlerden ziyade bu haklı gerekçelerimizi çürütebilecek argümanları varsa içi dolu cümleler kurarak karşımızda tavır almalarını önemle belirtiriz.

Bunları çürütebilecek argümanları olmayanların ve tutarlı açıklamalarda bulunamayanların çağın gerisinde kalanları Türk mutfağına yön veren şefler olarak niteleme veya bu yönde toplumda algı oluşturma gayretlerini komik ve talihsiz olarak karşıladığımızın tüm çevrelerce iyi bilinmesini istiyoruz.

Söz konusu başlık altında değerlendirilebilecek nice şeflerimiz vardır. Ancak bunlar çağın gerisinde kaldıklarını itiraf edenler, değerli liderimizin sorduğu sorulara tek kelime bile cevap veremeyenler ve geçmişte Türk mutfağına ihanet derecesinde uygulamaların müsebbipleri olanlar asla değildir.

Ayrıca söz konusu yazı altında TAFED’in kuruluş amacının Türkiye’deki tüm dernekleri aynı çatı altında toplamak olduğu yazar tarafından ifade edilmiştir. Bizler bu konunun tam tersini uzun yıllardır tavır takınanlarla ilgili ve sektörü kucaklamak yerine kendi yerlerini sağlamlaştırmak için en değerli yeteneklerimizi dışlayarak önlerini kesmek istemiş olanlarla ilgili yazarı bilgilendirdik. Bu amaç doğrultusunda geçmişte birlik olunmasıyla ilgili yazı yazanların ilgili gerçek veya tüzel kişilikçe hangi zorluklarla karşılaşmış olduklarıyla ilgili bilgileri yazara ilettik.

Bu anlamda böyle bir algıyı oluşturacak konu başlığını kullanan Sayın yazar Talip Bayram beye aşağıdaki yazı metni sözcümüz tarafından yönetim konseyimiz adına gönderilmiş ve söz konusu başlığa kurumumuzca şerh düşülmüştür.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TMDH GENEL SEKRETERLİK

sözcü.jpeg

 

 

 

Yazara Yönetim Konseyimiz Adına İletilen Sözcülük Yazısı

Merhabalar Sayın Talip Bayram beyefendi,

24 Kasım 2020 tarihli olarak yazdığınız yazıya konu olan yerli üretim ve bunun desteklenmesiyle ilgili diyecek tek kelimemiz yoktur. Bunlar her zaman desteklenmelidir. Hatta Türk mutfağı hakkında daha nice önemli kampanyalar dün olduğu gibi bu gün ve gelecekte de göz ardı edilmemeli, her zaman desteklenmelidir. Bunlar ben yaptım, ben yaptıysam doğrudur ve desteklenmelidir mantığı ile ele alınamayacak kadar önemli kampanyalar içinde yer almaktadır. Tıpkı uzun yıllar önce başlattığımız ve yakın zamanda ilan ettiğimiz Türk mutfağı seferberliği kampanyası gibi.

Uzun yıllardır TAFED'in başında olan ve burada yıllardır sektörümüzde ilgili konularda adım atması gerekenler bu konuları dile getirenleri uzun yıllar geçiştirmişlerdir. Bunların malum nedenleri sektörde birçok kişi tarafından da iyi bilinmektedir.

İlgili bazı kişilerin Türk mutfağı diyenlere karşı olarak sektörde birlik isteyenlere geçmişte yaptıkları dolaylı veya doğrudan tehditler malumumuzdur. Bu konularda elimizde yıllar önce mesaj olarak gönderilmiş söz konusu çirkin tehditlerle ilgili yazılı kanıtlarda mevcuttur. Bunların Türkiye'de mağdurları olanlardan biriside değerli liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen'dir.

Bizler Türkiye'de her zaman Türk mutfağı diyenleri, sektörün birliği diyenleri "piyasadan silmekle" tehdit etmiş olan zihniyetin sahiplerini her zaman ve her platformda kınıyoruz. Bunlardan biriside yazınızda yer verdiğiniz ilgili şahıstır. Kendileri bu gün sektörde de çok iyi tanınan bir takım arkadaşlarıyla düne kadar başka söylemlerle sektörümüzde birçok kişiyi, şefi ve dahi genç yeteneklerimizi mağdur etmişler, önlerini kesmişler, kesmek istemişlerdir. Yine bunlar Türk mutfağı ile ilgili çalışmalar yapmak isteyenlerin, birlik çağrıları yapanların fikirlerini, yazı ve makalelerini kontrol ettikleri bazı sektörel medya organlarında sansürlemişlerdir. Bu medyaların sahiplerine bunlarla ilgili baskılar dahi yapmışlardır.

İlgili tüm konularda fikir ve bilgi sahibi olmanız için sizlere değerli liderimizin bu konularla ilgili kaleme aldığı ve ilgili şahsın ifadeleri üzerinden kendisine sembolik olarak istifa çağrısı yaptığı yazıyı da bağlantı olarak yolluyoruz. Eğer bu yazıyı bu güne kadar okuyanlar arasında değilseniz, müsait olduğunuzda okumanızı rica ediyoruz. İlgili yazıya TAFED isimsiz bir açıklama ile yine aynı sitede cevap vermiştir. Ancak bu açıklamaları her bakımdan liderimizin yazdığı konular hakkında ve kendisinin sorduğu sorulara asla cevap olacak nitelikte dahi değildir. Hatta bu açıklamaları TAFED yönetiminin toplu olarak istifa etmeleri gerektiğini gösteren talihsiz bir açıklama olmuştur.

Bunları sizlere yazmaktaki amacımız sadece ilgili konularda eğer bilginiz yok ise sizinde bunlarla ilgili bilgi sahibi olmanızı temin edebilmektir.

Söz konusu kişiye karşı olarak Türkiye'de sektörce de çok iyi bilinen haklı, net tavrımızın sizin tarafınızdan da bilinmesini yazdığınız yazının özellikle başlığından ötürü bilhassa istedik.

Türk mutfağına geçmişten günümüze kadar gerçek anlamda kadim değerlerimize göre yön veren şeflerimiz arasında sektörümüzün bu güne kadar unuttuğu, çoğu zaman görmezden gelmek istedikleri ve dahi isimlerini silmek istedikleri Mengen aşçılık okulumuzun kurucusu efsane Aydın Yılmaz vardır, davamızın mimarı efsane şehit şefimiz Zeki Gülyiyen vardır. Bu efsane şeflerimizin Türk mutfağı için bize emanet bıraktıkları değerler sizin yazınızda belirttiğiniz kişilerin yanına dahi yaklaşamayacakları değerleri ifade eder.

İlgili kişilerin Türk mutfağına yön veren şefler olması için uzun yıllardır Türk mutfağı demiş olmaları gerekir. Türk mutfağı diyenleri kişisel ikballeri uğruna ayrıştırmamış olmaları gerekir. Daha birçok konuda gerekli şartları taşımaları gerekir.

En önemlisi Türk mutfağına yön veren şef olarak niteleyebileceklerinizin Türk mutfağına ihanet derecesindeki bazı uygulamaların müsebbipleri olmamaları gerekir.

Ancak sizin yazınızda yer verdiklerinizin çoğu son yıllarda ilgili alandaki eğilimi gördüklerinden ötürü kendilerine rol biçmeye kalkmaktadırlar. Bizler uzun yıllardır gerçek manada kimlerin Türk mutfağı dediğine her anlamda şahit bulunmaktayız. Kimlerin Türk mutfağının derdiyle dertlendiklerini, kimlerin Türk mutfağını uzun yıllardır canlarından dahi geçerek dava olarak benimsediklerini ve yine kimlerin söz konusu Türk mutfağı ise gerisi teferruattır dediklerini en iyi bizler bilmekteyiz. Bu yüzden ilgili başlık altında Türk mutfağına yön veren şefler olarak değerlendirilecek yaşayan değerlerimiz var ise bunlar asla sizin bahsettiğiniz kişiler değildir.

Bizler bu konuya verdiğiniz başlığa bu anlamda şerh düşüyoruz. Bunu da kamuoyu nezdinde paylaşacağımızı saygılarımızla arz ederiz.

Bilgi İçin: https://tmdh.net/haberler/item/145-tafed-in-basindaki-kisiye-seslendi.html

Kurumumuz TMDH hakkında bilgi için: www.tmdh.net

Kurumumuz WTCA hakkında bilgi için: www.worldturkishcuisine.com

Yönetim Konseyimiz Adına

Saygılarımla

TMDH Sözcüsü

Ramazan Çolak

IMG-7244.JPG

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo