RAFET İNCE’NİN BİR DOLANDIRICILIK VE EMEK HIRSIZLIĞI HİKAYESİ - Türk Mutfağı Hareketi

RAFET İNCE’NİN BİR DOLANDIRICILIK VE EMEK HIRSIZLIĞI HİKAYESİ

ŞEF OLARAK TANINAN RAFET İNCE’NİN BİR DOLANDIRICILIK VE EMEK HIRSIZLIĞI HİKAYESİ

Aşağıda yer alan tüm hususların yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

 

BU KİŞİNİN HABERLER, GAZETELER VE TELEVİZYONLAR DAHİL 20 YILDAN FAZLA BİR SÜRE ZARFINDA İÇİNDE BULUNDUĞU TÜM KURUMLARA VE YETKİLİLERİNE SORUYORUZ.

 

İşe almadan önce, gazetelerinizde ve medyanızda haber yapmadan önce ya da birtakım unvanlar vermeden önce en önemli görevlerinizden olan araştırma ve teyit görevinizi yerine getirdiniz mi? Getirdiyseniz bunun anlamı nedir, getirmediyseniz nedir?

İlgili şahısın gerçekten Le Cordon Bleu mezunu olup olmadığının araştırmasını ve teyidini yaptınız mı? Yaptıysanız bunun anlamı nedir, yapmadıysanız nedir?

Eğer birinci dereceden göreviniz olan teyit ve araştırma evresini gerektiği gibi yaptıysanız bu kişinin kesinlikle Le Cordon Bleu Lisbon’dan mezun olmamış olduğunu öğrenmeniz gerekirdi. Bu durumda karşımıza muhtemel olan 2 olasılık ortaya çıkıyor.

  1. Olasılık: Gerektiği gibi araştırma yapılmamışsa görevler ihmal edilmiştir. Bunun anlamı: İlgili şahsın emek hırsızlığı ve dolandırıcılık eyleminde bulunması 20 yıl boyunca görev ihmallerinden ötürü engellenememiştir.
  2. Olasılık: Gereken araştırmalar ve teyitler eğer gerektiği gibi yapıldıysa; tüm gerçekler öğrenilmiş olmalıdır. Eğer gerçekler 20 yıl boyunca kurumsal şirketlerce, habercilerce bilinmesine rağmen söz konusu eylemin sürdürülmüş olması bu kişiye iltimas geçildiği anlamını taşır. Buda şu anlama gelir: İlgili kişinin içinde bulunmuş olduğu Türkiye’deki önemli ya da saygın diyebileceğimiz bazı kuruluşlar beraberce insanların haklarına girilmesine ve toplumun kandırılmasına ortak olmuşlardır. İlgili bu kişinin Le Cordon Bleu’nun prestijinden yararlanarak söz konusu marka ile haksız kazanç sağlayacak şekilde Rafet İnce + Le Cordon Bleu + çalıştığı müessese =(Haksız kazanç-Haksız Elde Edilmiş Olan Fırsatlar-Haksız Kariyer Başarıları) gibi denklemlerle asılsız şekilde ve gayriahlaki olarak reklamlar yapılmasına, menfaatler elde edilmesine, dolayısı ile emek hırsızlığı ve dolandırıcılık eylemlerinin gerçekleştirilmesine kasten göz yumulmuştur.

2012 ve 2021 yıllarında farklı zaman dilimlerinde 2 farklı Le Cordon Bleu yetkilisinden aldığımız bilgilere göre: Dolandırıcılık ve emek hırsızlığı vakası tespiti ve teyitti tarafımızdan kolaylıkla elde edilmiştir.

Rafet İnce’nin 20 yılın üzerinde görev aldığı olası tüm STK’lara, kurumsal kimliği bulunan müesseselere ve yine kendisiyle ilgili haberler çıkartan ciddi medya kuruluşlarına, olasılıklı olabilecek olan sözde bazı gazetecilere de soruyoruz;

Bu kişi en az 20 yıldan beri hiç olmayan bir diploma ile bir yerlere getirilmiş. Bu kişi başta kendi olmak üzere Türkiye’de bulunan önemli kuruluşları da bu yalanına alet etmiş. Bu kişi söz konusu ciddi kurumların hatta önde gelen yayın kuruluşlarının yukarıda yer vermiş olduğumuz 1. olasılıkta yer almış olan ihmalkarlıklarından kaynaklanan nedenlerden ötürü veya yine yukarıda yer verdiğimiz 2. olasılıkta yer alan muhtemel nedenden ötürü; görevde ihmalkarlık veya suça göz yumulması hasebiyle belki milyonlarca, belki yüzbinlerce, belki de on binlerce insanımızın haklarına girmiş, alın terleri ve emeklerini hiçe saymış.

 

Emek hırsızlığı ve dolandırıcılık eylemine tenezzül eden bu kişiye görevler verilmiş;

Bu kişiye unvanlar verilmiş ve bu kişiye itibarı yüksek olması gereken Turkish National Culinary Team Direktör gibi makamlar veya kimlikler verilmiş. Bu kişi tüm bu yalanlarını bu unvanla dahi söylemekten hiç utanmamış, çekinmemiş ve sıkılmamış.

Bugün bizler TMDH olarak da ilgili tüm kuruluşlara zaman içerisinde de yöneltebileceğimiz tüm soruları Türk mutfağı ve onun istikbali adına soruyoruz.

Türkiye Aşçılar Federasyonu ve o STK’nın başında çok uzun yıllardan beri çürüyen bir kök salmış olan ve insanları piyasadan silmekte ustabaşı olmuş olan Zeki Açıköz de dahil olmak üzere;

Yine bu emek hırsızlığı ve dolandırıcılık eylemini gerçekleştirmiş olan kişinin Türkiye’de bugüne kadar görev aldığı her yerde Le Cordon Bleu markasıyla bulunduğunun reklamını yapan medya kuruluşları, habercilik ve gazetecilik kuruluşları da dahil olmak üzere;

Tüm vicdan sahibi kişilere de soruyoruz.

Emek vererek diploma alan ve sınavdan sınava girerek yıllarca dirsek çürüten liyakat sahibi insanlarımızda olmayan ancak ilgili şahısta olan özellik ya da özellikler size göre neydi veya nelerdi?

 

Elbette her önemli soru gibi şu soruları da soruyoruz;

NEDEN BİZ AŞÇILARIN HER ANLAMDA GURUR DUYMASI GEREKEN TÜRKİYE AŞÇILAR FEDERASYONU’’NUN ADINA VE YİNE TAFED’İN TÜRKİYE AŞÇILIK MİLLİ TAKIM DİREKTÖRLÜĞÜ MAKAMINA YALANLARLA VE DOLANLARLA LEKE SÜRDÜRTTÜNÜZ? BU KİŞİNİN BÖYLE BİR LEKEYİ O MAKAMA SÜRMESİNE NEDEN İZİN VERİLDİ?

BİR TEKELCİ OLAN VE İŞLERİNE GELMEYEN İNSANLARI PİYASADAN SİLMEKTE USTABAŞI OLAN ZEKİ AÇIKÖZ’E BU KONULARDA NEDEN VE NİÇİN CEVAZ VERDİNİZ, ONAY VERDİNİZ?

BU ŞAHISLA BERABER HABER KANALLARI VE GAZETECİLER OLMAK ÜZERE BİRÇOK KURUM KENDİ KURUMSAL KİMLİKLERİNİN DE İTİBARINA LEKE SÜRDÜ, PEKİ NEDEN VE NASIL 20 YILDAN UZUN BİR SÜRE İLGİLİ ŞAHIS BULUNDUĞU YERE GELİNCEYE KADAR BUNA MÜSAADE EDİLEBİLMİŞTİR?

Rafet İnce adlı şahsın 20 yıldan fazla bir süredir başta kendi olmak üzere etrafında bulunanları ve içinde bulunduğu tüm ciddi görünümlü müesseseleri kandırmış olduğu Le Cordon Bleu yetkililerinin açıklamalarıyla sabittir.

Rafet İnce isimli şahıs tüm bu yalanları söylediği günlerde Türk aşçılık milli takımı direktörlüğü unvanı taşımaktaydı. Zeki Açıköz tarafından kendisine bu unvan verilmeden çok önce yapılması gereken diploma teyit araştırması yapıldı mı? Eğer yapılmadıysa neden yapılması gereken en önemli görev ihmal edildi? Diploma ve mezuniyet teyit araştırması gerektiği gibi yapıldıysa ve Le Cordon Bleu yetkililerinin ifade ettiği sonuca ulaşıldıysa neden ilgili şahsa iltimas geçildi ve sonuç 20 yıldan fazla bir süre kamuoyundan gizlendi? Neden sektörümüzdeki önemli makamların ya da unvanların yalanlarla, dolanlarla kirletmesine izin verildi? 

Türkiye’de bu şahsın 20 yıldan fazla bir süredir içinde bulunduğu sözde ciddi olan veya profesyonel olan bazı kurumsal şirketler ya da bazı haber kanalları, elbette yine bazı sözde gazeteciler; Neden üzerinize düşen görevlerinizi gereği gibi yapmadınız?

En önemli önceliğiniz olması gereken görevinizi neden ihmal ettiniz? Birçok insanın hakkına girilmesine engel olmanız gerekirken, bu sizlerin en öncelikli göreviyken neden bunlara engel olmadınız ya da olamadınız?

Neden üstünüze düşenleri yapmadan bu kişinin emek vererek diploma alan insanlarımızın önüne geçmesine araştırma-teyit görevlerinizi ihmal etmek suretiyle veya her şeyi bilmenize rağmen göz yummak suretiyle seyirci kaldınız?

Liyakate göre sadece diploma sahibi olması gerekenlere açmamız gereken kapıları, sunmanız gereken imkanları, sağlamanız gereken fırsatları neden sektörümüzdeki yüzlerce liyakat sahibi insanlara değil de, bir yalancıya, bir dolandırıcıya, bir emek hırsızına veya bilinen halk deyimiyle bir zübüğe sundunuz?

 

Sosyal Medyadan gelen bir yoruma istinaden yine sosyal medyadan yaptığımız bir açıklamada yetkili arkadaşlarımız tarafından şu ifadelere yer verilmiştir;

“Reklam mı yapılıyor?

Karalama mı yapılıyor?

Ne mi oluyor?

Çözemediğiniz ve anlamakta zorlandığınız konularda yorum yaparken bu sorular çerçevesinde bazılarınız kendi aralarında ve sosyal medya gruplarında yorumlar mı yapıyor?

İşte yetkili arkadaşlarımızdan birinin asıl konuyu göremeyen veya görmek için okumaktan bile aciz olanlara verdiği ve bazılarının yaptıkları yorumlardan ötürü utanmaları gereken o cevaplar

Hakan Tuğçe Yılmaz: “Bu Tolgahan nasıl kendi reklamını yapacağını şaştı iyice İyi yada kötü adamın mesleği iyi Allahı var ama bu karalama kötüleme çabaları neyin nesi çözemedim”

SDALKJGFDSAdfdgfds.jpg

El-cevāb: Yetkili Arkadaşımız: “Hiç olmayan bir okul’un adını kullanan ve 20 yılın üzerinde Le Cordon Bleu markası ile reklam yapan kim? Bu kesinlikle Sayın Şef Tolgahan Gülyiyen Bey değildir. Burada kimsenin mesleği ile ilgilenilmiyor veya mesleği tartışılıp karalanmıyor. Çok basit bir soru soruluyor diploma nerede? Le cordon bleu yetkililerinin dedikleri oradadır. Bizlerden hiç kimsenin reklama da ihtiyacı yoktur. Gazeteci müsveddelerinin röportaj teklifini reddeden birine reklam yapıyor diyorsunuz. Sizin karalama sandıklarınız ve çözmek için pek düşünemediğiniz şey şudur: milyonlarca genç ve namuslu insanlarımız sınavdan sınava giriyor. Aileleriyle birlikte türlü sıkıntılar çekerek maddi-manevi emek harcıyor. Neden iyi bir eğitim alıp, iyi bir okuldan mezun olabilmek için. Eğer birisi hiç o emeği vermeden kendi reklamını yıllarca yaparak emeksiz bir şey elde etmişse elbette sorulmalıdır. İşte bu yüzden siz ya olayları karıştırmışsınız. Ya da okumayı ve düşünmeyi bilmiyorsunuz. 2001-Le Cordon Bleu Lisbon Diploması Nerede? Saygılarımızla”

 

Yine sosyal medyada yaptığımız bir paylaşımda şu ifadelere yer verilmiştir:

“Rafet İnce’nin 2001-Le Cordon Bleu Lizbon Diploması Nerede?” sorumuz vesilesiyle de çoğunlukla bütün filmlerinde çeşitli toplumsal konularda önemli mesajlar vererek türlü sorunlara, çarpıklıklara ve adaletsizliklere haklı olan eleştirilerle mizahi yönüyle de değinmiş olan, unutulmaz filmlerin başrol oyuncusu, gönüllere taht kuran usta sanatçı, duayen isim merhum Kemal Sunal’ı da sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ 

tmdh_logA.png

KONULARLA İLGİLİ OLAN ARŞİV BAĞLANTILARI

18 HAZİRAN 2021-RAFET İNCE'NİN LE CORDON BLEU LİSBON DİPLOMASI NEREDE ?

18 HAZİRAN 2021-RAFET İNCE'YE GÖNDERİLEN E-POSTA VE KINAMA YAZISI

18 HAZİRAN 2021-SEKTÖRÜMÜZDEKİ ZÜBÜKLER VE ZÜBÜKLERİN ŞEBEKELERİ

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo