∞ İZLERİNDEYİZ ∞ - Türk Mutfağı Hareketi

∞ İZLERİNDEYİZ ∞

∞ İZLERİNDEYİZ ∞

∞ İZLERİNDEYİZ 

BİZİM İSE AYDIN YIMAZ'IMIZ VE ZEKİ GÜLYİYEN'İMİZ VAR

Mengen Anadolu Aşçılık Lisesinin kurulmasını sağlayan, unutulan ve unutulmak istenmiş olan değerli efsane usta şefimiz Aydın Yılmaz’ı her yıl olduğu gibi vefatının yıl dönümünde bugün bir kez daha saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

7-15 Ocak haftasının önemi nedeniyle Sayın Hülya Erol'un ve Sayın Niyazi Dumlu'nun paylaştığı video mesajı birkez daha sizlerle paylaşıyoruz.

Video mesajı izlemek için: Lütfen Buraya Tıklayınız

15 OCAK 2024 TARİHLİ, 38 SAYILI KARAR DUYURUSU

Dünya Türk Mutfağı Akademisi Senatosu ve Türk Mutfağı Hareketi Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir kararla ilgili aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.

Karar metnini İngilizce PDF olarak görüntülemek için: Lütfen Buraya Tıklayınız

Karar metnini Türkçe PDF olarak görüntülemek için: Lütfen Buraya Tıklayınız

DUYURU_SENATO-TMDH-WTCA.jpg

 AÇIKLAMA

12 Ocak 2024 tarihinde Kurucu Başkanımız Sayın Tolgahan Gülyiyen, Lokmacı Baba markasıyla birlikte Sayın Niyazi Dumlu’nun kurumlarımıza ait logo ve amblemlerimizi kitap kapağı (kitap kapağı etiketi olarak) Türk mutfağının mutlak çıkarları doğrultusunda yönetmeliklerimize ve kurumsal ilkelerimize uygun olacak şekilde kullanabilmesine dair yetki verilmesi konusunun ivedilikle görüşülerek karara bağlanmasını yazılı olarak talep etmiştir.

Kurucu Başkanımızın ilgili talebi Türk Mutfağı Hareketi yönetim kurulu ve Dünya Türk Mutfağı Akademisi senatosu tarafından görüşülerek çok yönlü olarak değerlendirildikten sonra 15 Ocak 2024 tarihinde onaylanmıştır. İlgili konuda TMDH yönetim kurulunun ve Dünya Türk Mutfağı Akademisi Senatosu'nun görüş birliğine vardığı karar şu şekildedir.

 

15 OCAK 2024 TARİHLİ, 38 SAYILI KARAR METNİ

Yönetmeliklerimizde yer alan hükümler, uluslararası kanunlara dayanmaktadır. Bu hükümlerin yer aldığı ilgili bölümün 8. maddesi, değerlerimizin alameti olan ve kuruluşlarımıza ait olan logoların, amblemlerin kullanım alanlarını, kimler tarafından ve hangi amaçlar için kullanılabileceğini düzenler. ZG Foundation tarafından 4 Ekim 2023 tarihinde resmî sitemizden yayımlanan duyuruda belirtilen nedenlerle, Lokmacı Baba markasıyla birlikte bu özel markanın kurucusu Sayın Niyazi Dumlu'ya Lokmacı Baba kitabı ve Lokmacı Baba markası için kurumlarımıza ait olan logo ve amblemleri ticari amaçla kullanabilmesi için tam yetki verilmiştir. Bu yetki ve lisans kapsamında, Lokmacı Baba markası, Lokmacı Baba kitabı ve Sayın Niyazi Dumlu, Türk mutfak kültürünün mutlak yararını ve çıkarlarını gözetme şartıyla değerlerimizin alameti olan logoları, amblemleri özgürce ve tam yetkiyle ticari amaçla şirket olarak veya şahsen yazarı olduğu Lokmacı Baba kitabı üzerinde kullanma yetkisine sahiptir.

  • Bilgi: Madde 8’in İçeriği Nedir: Madde 8: İlgili başlık ve alt başlıklar altında ZG Vakfı’nın tanımı yapılmıştır. ZG Vakfı'nın resmî logosu Onursal Başkanımız Zeki Gülyiyen’in silüeti ile oluşur. Dünya Türk Mutfağı Akademisi'nin ve TMDH'nin resmî logolarında da olduğu gibi; Onursal Başkanımız Zeki Gülyiyen ismiyle birlikte değerlerimizin alameti olan logo ve amblemlerimizin tarafımızdan yetkilendirilmeyenler (ellerinde tarafımızdan mühürlenerek verilmiş yazılı lisans belgeleri veya sertifikaları bulunmayanlar) tarafından kullanılması uluslararası hukuk çerçevesinde suç teşkil eden bir eylemdir. TMDH, ticari kazanç, çıkar ve menfaat elde etme amaçlı olarak yetkileri olmadan kurumlarımıza ait olan logoları, amblemlerimizi hukuka aykırı şekilde kullanmaya teşebbüs edecek olan tüm çevrelere, bireylere veya tüzel kişiliklere karşı uluslararası hukuk normlarından doğan hakları uyarınca kanunlar çerçevesinde yasal takip başlatarak gereken tüm önlemleri alır. 
  • 4 Ekim 2023 tarihinde ZG Foundation tarafından yapılan duyurunun kısa özeti olarak şu ifadelere yer verilmişti: Uzun yıllardan beri tatlıcılık mesleğini sürdüren Niyazi Dumlu, Ahilik kültürüne uygun bir şekilde esnaflık anlayışını devam ettirerek unutulmaya yüz tutmuş bu kültürü canlı tutmaktadır. Ahilik kültürü ve geleneklerinin içerdiği erdemli ilkeleri benimseyen Niyazi Dumlu'nun, değerlerimize olan bağlılığı ve üstün liyakati, aşağıda detayları belirtilen ayrıcalığın kendisine ve Lokmacı Baba markasına verilmesini sağlamıştır.

DUYURU_SENATO-TMDH-WTCA.jpg

ENGLİSH

EXPLANATION

On January 12, 2024, our Founding President, Mr. Tolgahan Gülyiyen, has formally requested the urgent consideration and resolution, in writing, of granting authorization for Mr. Niyazi Dumlu to use our institution's logos and emblems for the book cover (as a book cover label) in conjunction with the Lokmacı Baba brand, in accordance with our regulations and corporate principles, aligning with the absolute interests of Turkish cuisine.

After thorough consideration by the Turkish Cuisine Movement board and the Senate of the World Turkish Cuisine Academy, the request of our Founding President was approved on January 15, 2024. The decision reached by the consensus of the TMDH board and the Senate of the World Turkish Cuisine Academy on the matter is as follows.

 

DECISION STATEMENT - NO. 38 - DATED JANUARY 15, 2024

The provisions in our regulations are based on international laws. Article 8 of the relevant section, which contains these provisions, regulates the use of logos and emblems, symbols of our values and owned by our organizations, including who can use them and for what purposes. As announced on our official website by ZG Foundation on October 4, 2023, due to the reasons stated in the announcement, full authorization has been granted to Mr. Niyazi Dumlu, the founder of the Lokmacı Baba brand, to use the logos and emblems owned by our institutions for commercial purposes in conjunction with the Lokmacı Baba brand and Lokmacı Baba book. Under this authorization and license, Lokmacı Baba brand, Lokmacı Baba book, and Mr. Niyazi Dumlu has the full authority to use the logos and emblems freely and for commercial purposes, either as a company or personally as the author of the Lokmacı Baba book, while ensuring the absolute benefit and interests of Turkish culinary culture.

  • Information About the Content of Article 8: Article 8 defines the ZG Foundation under the relevant title and subtitles. The official logo of the ZG Foundation consists of the silhouette of our Honorary President Zeki Gülyiyen. Just like in the official logos of the World Turkish Cuisine Academy and TCRM; unauthorized use (without holding written license documents or certificates sealed by us) of our logos and emblems, symbols of our values, constitutes an action that is a crime under international law. TCRM, in accordance with the rights arising from international legal norms, initiates legal proceedings within the framework of laws against individuals or legal entities attempting to unlawfully use our logos and emblems for the purpose of commercial gain, interest, or benefit without authorization.
  • A summary of the announcement made by ZG Foundation on October 4, 2023, was as follows: Niyazi Dumlu, who has been practicing the confectionery profession for many years, continues the understanding of craftsmanship in accordance with the Ahilik culture, thus keeping alive this culture that is on the verge of being forgotten. Niyazi Dumlu's commitment to our values and superior merit, embracing the virtuous principles contained in the Ahilik culture and traditions, has ensured that the privileges detailed below are granted to him and the Lokmacı Baba brand.

DUYURU_SENATO-TMDH-WTCA.jpg

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo