< < 19-25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI İLANI - Türk Mutfağı Hareketi

19-25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI İLANI

19-25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI İLANI

19-25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASININ KABULÜ VE İLANI

Dünya Türk Mutfağı Akademisi'nin senatosu ve Türk Mutfağı Hareketi'nin yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kurucu Başkanımız Sayın Tolgahan Gülyiyen'in bilimsel tarihi bilgilere dayanan önerisi üzerine 19-25 Mayıs tarihlerinin Atatürk Mutfağı Haftası olarak ilan edilmesi son birleşik oturumda yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile kabul edilerek onaylanmıştır. Oy birliği ile alınan karardan sonra Sayın Tolgahan Gülyiyen, Atatürk Mutfağı Haftası ile ilgili olarak hazırlanan 40 numaralı karar metnini 16 Mayıs 2024 tarihinde mühürleyip imzalamıştır. 

Kararın imzalanmasından sonra ilgili hafta içinde kutlayacak olduğumuz Atatürk Mutfağı Haftası'nın önemine, nedenine, anlamına ve gerekliliğine dair detaylı açıklamaları içeren bir mektup kaleme alan Sayın Tolgahan Gülyiyen, bu mektubunun kamuoyuyla paylaşılmasını da istemiştir. 

Çalışma arkadaşlarına ve kamuoyuna hitaben kaleme aldığı kapsamlı mektupta önerilere de yer vermiş olan Sayın Gülyiyen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemine Türk mutfağı açısından da değindikten sonra dünyada bir ilk olacak olan Atatürk Mutfağı Haftası etkinliğinin ilki hakkında da bazı bilgiler paylaşmıştır. Bu çerçevede Sayın Tolgahan Gülyiyen, Atatürk'ün Mutfağı ismiyle özel bir menüyü ABD'nin başkenti Washington D.C.'de sunacak ve hafta boyunca Atatürk'ün sevdiği yemekleri de bizzat hazırlayacaktır.

Kurucu Başkanımız kaleme aldığı mektubu şu sözlerle bitirmiştir: "Önemi paha biçilemez olan, değeri ve anlamı ise oldukça yüksek olan bu etkinliğin bütün çevreler tarafından tüm dünyadaki Türk aşçılarına örnek olacak şekilde ele alınmasını ümit ederim. Egolarından, benlik heveslerinden ve şahsi menfaat beklentilerinden arınmış olan tüm Türk aşçıları ve Türk mutfağının tüm temsilcileri tarafından bu etkinliğin sahiplenerek zaman içerisinde bütün dünya çapında Türk mutfağına vizyon katacak şekilde her yerde, her evde ve her işletmede uygulanmasını ise gönülden dilerim."

Tolgahan Gülyiyen'in kaleme aldığı mektuba PDF olarak erişmek için: LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ 

İngilizce karar metni için: LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

Türkçe karar metni için: LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

Atatürk Mutfağı Menüsü için: LÜTFEN BURAYA TIKLAYINIZ

 

TMDH16_-_2.jpgduyuru_wtca.jpg

Sayın Tolgahan Gülyiyen'in Mektubu

19-25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI

19 Mayıs’ı Takip Eden Hafta Atatürk Mutfağı Haftası Olarak Kabul ve İlan Edilmiştir.

Konu: Atatürk Mutfağı Haftası

Mazisi büyük zaferlerle dolu olan atalarım asırlardan beri Fatih Sultan Mehmet Han dahil olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün mutfağında da yemek pişirmişlerdir. 

Mutfak sanatları alanında sahip olduğumuz büyük mirasların ve kendi emsalsiz hazinelerimizin önemini yeterince kavrayamamış olanların, benlik sevdalarına kapılıp o mirasları ve hazineleri görmezden gelmiş olanların benzerleri de binlerce yıllık tarihimizde ne yazık ki birçok alanda hep var olmuştu. Hatta ve hatta sahip olduğumuz o önemli mirasları unutturup silmek istemiş olanlar da tarihin her döneminde hiç azımsanamayacak kadar çoktu.

Sahip olduğumuz hazinelerden bizi istikbalde mahrum etmek istemiş olanlarla birlikte, Zeki Gülyiyen’in Türk mutfağına dair manevi mirasından bile istikbalde beni mahrum edebilmek için büyük uğraşlar vermiş olanlar çok uzun yıllardan beri sektörde hep el üstünde tutulmuşlar toplumun önüne yüzlerinde maskelerle çıkarttırılmışlardır. Ancak her şeye rağmen, kendi tarihini derinlemesine çok iyi bilen Türk aşçıları olarak bizler; kendimize ait olan kültürel mirasımızla birlikte kendi yakın tarihimizi de bütün dünyaya olması gereken en doğru şekilde anlatıp tanıtmakla da görevli ve sorumlu olanlarız.

Türk mutfak sanatları açısından Bolu-Mengen'den veya başka memleketlerden olmamıza bakılmaksızın, şanlı tarihimizle birlikte bir bütün olarak Türk mutfağının anlamlarının neler olduğunu tüm dünyaya anlatmak çok uzun yıllardan beri bizim görevlerimizden sadece biriydi. Çok uzun yıllardan beri bu sorumlulukları kapsayan ilgili bütün görevleri ise hiçbir zaman, hiç kimseden veya hiçbir kurumdan herhangi bir karşılık ya da herhangi bir şahsi çıkar beklemeksizin yürütmüş olanlar da esasen tam olarak bizleriz. Bu görevleri yürütürken çektiğimiz zorluklardan, önümüze çıkartılan engellerden hiçbir zaman şikâyet etmedik. Ama zalimleri de onların meşru olmayan yöntemlerini de asla unutmadık. Suçluların geçmişteki suçlarını, sektörün perde arkasında yaşanmış olan, halen dahi yaşanabilen ama asla meşruiyeti bulunmayan tüm adaletsiz yaklaşımları ve uygulamaları hasır altı ederek örtmek isteyenlerin yüzlerine gerçekleri delilleriyle birlikte konuşarak ortaya koymuştuk. Bunları ortaya koyup sadece hakikatleri konuştuğumuzda ise açık şekilde veya kapalı kapılar ardında üzerimize atılmak istenen asılsız türlü iftiralarla ve birtakım yaftalama çabalarıyla karşılaştık. Yine de doğruları yazıp söylemekten geri durmadım. Ama hiçbir zaman malum çevrelerin konuştuğumuz doğrular ve hakikatler karşısında elle tutulur tek mantıklı açıklama yapabildiklerine de asla şahit olamadık.

Türk mutfağı hakkında, mesleğimiz ve sektörümüz hakkında sorduğumuz soruları mantıklı şekilde cevaplamak yerine, asıl konuları allakasız olan yerlere taşıyarak iftiralara varacak şekilde alçalabilenlerin acınası halleri bizleri gülümsettiği kadar; farkındalıkları yüksek insanlarımıza da Türk mutfağının kimlerin elinde neler çektiğini de düşündürmüş olmalıdır diye ümit etmekteyim. Bizler asılsız iftiralarla birlikte mesnetsiz yaftalama çabaları konusunda yüksek gayretler gösterenlerin, söz konusu Türk mutfağı ve Türk aşçılarının çıkarları olduğunda benzer gayretleri hiçbir menfaat beklemeksizin gösterebilmiş olduklarına ise asla şahit olamadık. Ama şahsi menfaatleri söz konusu olduğunda meşru olmayan türlü yollara başvurabildiklerine çok şahit olduk.

Bizler hem mesleğimizle hem sektörümüzle hem de Türk mutfağı ile ilgili olarak sadece hakikatleri, sadece doğruları konuşurken karşı karşıya kaldığımız mesnetsiz her yaftalama ve karalama çabasıyla da asılsız iftiraların her türlüsüyle de karşılaştık. Ama bunların hepsiyle yüzleşmekten de hepsiyle mücadele etmekten de hiçbir vakit çekinmedik. Atamızın kurduğu yurda gelerek şahsi menfaatleri için her anlamda alçalabilen malum kişilerle ve o malum kişilerin temsil ettiği tüzel kişiliklerle yüzleşmekten de hiçbir zaman çekinmedik. Aslında tüm bunlar çok uzun yıllardan beri doğru yolda olduğumuzun ve sadece doğruların peşinden giderek hakikatleri konuştuğumuzun da birer nişanesiydi.

Artık bugünlerde geldiğimiz noktada yine çoğunluğun aksine Türk mutfağı açısından çok farklı ama bir o kadar da önemli ve değerli ufuklara bizleri anlayabilen herkesle beraber özgürce bakmaya devam ediyoruz.

Uzun yıllar önce uğradığım bütün o sansürlerin ve dışlanmaların aksine bugün artık bilimsel temellere dayanan tüm düşünce ve fikirlerimi bütün dünya insanlarıyla aklı hür, vicdanı hür bir birey olarak da paylaşmaktan ötürü büyük bir onur ve gurur duyduğumu belirtmem gerekiyor.

NEDEN 19 - 25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI

Asırlar boyunca atalarımızdan bizlere miras bırakılmış olan o eşsiz kültürel miraslar ve mutfak sanatları alanında temsil ettiğimiz tüm kadim gelenekleri ifade eden bütün kültürel değerler uyarınca; Atatürk’ün doğum günü olarak belirttiği, Türk gençlerine armağan ettiği ve her yıl Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs tarihi, esasen her açıdan olduğu gibi tarihsel açıdan Türk mutfağını ilgilendiren çerçeveden bakıldığında da Atatürk’ün mutfağında onun sevdiği tüm yemekleri hazırlayarak onu anmak için en doğru tarihtir.

19 Mayıs, Türk mutfağının varlığını ve bir milletin kültürel varlığını temsil ettiği gibi, mutfak kültürü de dahil olmak üzere tüm alanlardaki kültürel var oluşunu ve bir ulusun yeniden dirilişinin başlangıcını simgeler. 19 Mayıs tarihi her anlamda olduğu gibi mutfak sanatları alanında da Türk mutfağı için gerçekleştirebildiğiniz bütün işlerin başlangıç noktası, bütün etkinliklerinizin var olabilmiş olmasının da bir nedeni, bir simgesi ve birçok açıdan oldukça önemli bir sembolüdür. İşte bu çerçevedeki tarihi analizlerime dayanan tüm tespitlerimi de ilgilendirecek olan bütün bilimsel ve tarihi gerekçelerden ötürü: Bazı çevrelerin aksine Atatürk’ün sevdiği yemekleri 10 Kasım tarihinde sunmak yerine, hem Atatürk’ün doğum tarihi olarak kabul gören hem Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olan hem de bu bayramın bütün önemli anlamlarını düşündüğümüz vakit 19 Mayıs tarihi, Atamızın sevdiği yemeklerle anılması için en doğru tarihtir tespitinde bulundum. İşte bu nedenlerden ötürü de 19 Mayıs tarihinden sonra gelen haftayı da Atatürk Mutfağı Haftası olarak kabul edilip kutlanması gereken en uygun hafta olarak Dünya Türk Mutfağı Akademisi’nin ve Türk Mutfağı Hareketi’nin ilgili kurullarında görüşülüp oylanması yönünde öneride bulundum.

19 – 25 MAYIS ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI İLANI

Tüm bunların bir gereği olarak: İlgili konudaki kültürel, sosyal, tarihi ve bilimsel verileri ilgilendiren nedenlere dayanan analizlerimin neticesinde ortaya çıkmış olan tespitlerim nedeniyle; Dünya Türk Mutfağı Akademisi’nin ve Türk Mutfağı Hareketi’nin ilgili kurullarına 19-25 Mayıs tarihlerinin, 16 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Mutfağı Haftası olarak tüm dünyaya ilan edilmesi hakkında öneride ve çağrıda bulunmam kaçınılmaz olmuştu.

Kurumlarımızın ilgili kurullarına sunmuş olduğum 19-25 Mayıs Atatürk Mutfağı Haftası önerisi yönetim kurulumuzda da değerlendirildi ve son birleşimimizdeki oturumda yapılmış olan oylamada ise oy birliği ile kabul edildi. Bunun akabinde ise konuyla ilgili olarak 16 Mayıs 2024 tarihli 40 numaralı karar metnini mühürleyip imzalayarak bugün onayladım. Bu karar uyarınca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı takip edecek olan haftanın bundan böyle Atatürk Mutfağı Haftası olarak tarafımızdan kabul edilmiş olduğuna ve bu haftanın tüm dünyaya ilan edilmesine karar verilmiştir. Bunların bir neticesi olarak 19 Mayıs tarihinden başlayarak 25 Mayıs tarihine kadar tam 1 hafta boyunca Atatürk’ün mutfağını, onun sevdiği tüm yemeklerle, yiyecek ve içeceklerle bir menü halinde tüm insanlara tanıtıp sunacağız.

Dünyada bir ilk olacak olan Atatürk Mutfağı Haftası etkinliğinin ilki ise 19 Mayıs gününe ve 19 Mayıs’ı takip edecek olan haftaya özel olarak tarihi kaynaklara dayalı şekilde Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği yiyecek ve içeceklere yer vererek oluşturmuş olduğum menüyle gerçekleştirilecektir. 19 Mayıs tarihinde ABD’nin başkenti Washington D.C.’de bütün misafirlerimize Atatürk’ün Mutfağı ismini verdiğim menü sunulacaktır. Atatürk Mutfağı Haftası boyunca ise büyük dehanın sevdiği yemekler menülerimizde yer almaya devam edecektir. Tarihi kaynaklara ve arşiv belgelerine dayanarak hazırladığım menü ile Atatürk’ün mutfağına doğru tarihte bir yolculuk yapmak isteyen tüm insanları da hem ABD’de hem de dünya genelinde kendi alanında ilk olacak olan Atatürk Mutfağı Haftası etkinliğine davet etmekteyiz. Ayrıca Atatürk’ün sevdiği yemekleri her yıl Atatürk Mutfağı Haftası boyunca menü halinde gerek Türk aşçıları tarafından gerekse de yemek severler tarafından dünyadaki tüm insanlara sunulup tanıtılmasını da tüm çevrelere önermekteyiz. 

Bu haftanın anlamını idrak edebilen herkesi bundan böyle her yıl dünyanın her yerinde bu hafta boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ü onun sevdiği tüm yemeklerle anmaya davet etmekteyiz. 

Ayrıca Dünya Türk Mutfağı Miras listesinde yer almakta olan Sayın Murat Bardakçı’nın tarihi belgelere, arşiv kaynaklarına dayalı olarak yazmış olduğu Atatürk’ün Mutfağı Kitabını almalarını ve bu kitabı oluşturduğumuz raporla birlikte okumalarını da önermekteyiz.

Atatürk’ün mutfağı sadece yemeklerden ibaret değildir. Onun mutfağı aynı zamanda Türk mutfağının da bizatihi ta kendisidir. Ve onun mutfağını yani Türk mutfağını ilgilendiren bütün tarihi kaynaklar bütün manalarıyla hem onu hem de onun milletimize, kültürümüze elbette ki Türk mutfak kültürüne de kazandırmış olduklarını anlamaya çalışmayı da gerektirmektedir. Bu yüzden onunla ve mutfağımızla ilgili tarihi kaynakları, kitapları ilgilendiren tüm çalışmalarımızı ve raporlarımızı okuduğunuz da mutfak kültürümüze de Atatürk’ün dünyaya ve olaylara baktığı çerçevelerden bakabilmek için çaba göstermelisiniz. Türk mutfağının istikbali için bunu denemeye gayret edip çabalamalısınız.

Atatürk’ün Mutfağı kitabıyla ilgili olarak oluşturduğumuz rapora fiilen katkıda bulunmuş olan isimlerden olan Türk mutfağının değerli annesi Sayın Hülya Erol hanımefendiye de çalışmalarımıza yapmış olduğu tüm katkılardan ötürü minnettar olduğumuzu da belirtmem gerekmektedir.

ATATÜRK MUTFAĞI HAFTASI’NIN DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Arkadaşlar; Değerli Efendiler;

Atatürk Mutfağı Haftası ile ilgili gereken en uygun şekilde yazılacak bir duyuru metnine ek olarak size göndermiş olduğum bu mektubu da bir bütün halinde tüm dünya insanlarıyla açık şekilde paylaşınız.

Bunun akabinde ise 19-25 Mayıs tarihlerinde kutlayacağımız Atatürk Mutfağı Haftası’nı 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bütün dünyaya ilan edip farklı dillerde de bu kararın ilanını tüm dünya kamuoyuna duyurulmasını sağlayınız. 

Bundan böyle hem kültürel hem bilimsel hem de tarihi nedenlere dayalı olarak 19 Mayıs’ı takip edecek haftanın neden Atatürk Mutfağı Haftası olarak kabul ettiğimizi, bunu neden böyle kabul ederek tüm dünyaya ilan ettiğimizi ve gelecekte de neden bu haftayı Atatürk Mutfağı Haftası olarak kutlayacağımızı da yeryüzünde ilgili olabilecek olan bütün çevrelere gerek meşru nedenleriyle gerekse de bilimsel olarak anlatmakla da yükümlü ve sorumluyuz.

Kendi tarihinin ve kendi kültürel değerlerinin yanı sıra, memleketlerine bakılmaksızın dünyadaki tüm Türk aşçılarının başkenti olan Mengen’in Türk mutfak kültürü açısından ifade ettiği büyük anlamları çok iyi bilen Türk şefleri olarak, bizler her açıdan değeri paha biçilemez olan Atatürk Mutfağı Haftası boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ü onun sevdiği yemekleri pişirip hazırlayarak anacağız. Her açıdan olduğu gibi Türk mutfağı açısından da çok büyük bir anlam ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihi belgelere ve bilimsel temellere dayanarak onun sevdiği tüm yemeklerden ve içeceklerden derlediğimiz menülerimizle saygı ve özlemle anmaya devam edeceğiz. 

Önemi paha biçilemez olan, değeri ve anlamı ise oldukça yüksek olan bu etkinliğin bütün çevreler tarafından tüm dünyadaki Türk aşçılarına örnek olacak şekilde ele alınmasını ümit ederim. Egolarından, benlik heveslerinden ve şahsi menfaat beklentilerinden arınmış olan tüm Türk aşçıları ve Türk mutfağının tüm temsilcileri tarafından bu etkinliğin sahiplenerek zaman içerisinde bütün dünya çapında Türk mutfağına vizyon katacak şekilde her yerde, her evde ve her işletmede uygulanmasını ise gönülden dilerim. 

Atatürk Mutfağı Haftası Kutlu Olsun!

Ne Mutlu Türk Mutfağı Diyene!

Tolgahan Gülyiyen

Dünya Türk Mutfağı Akademisi - Türk Mutfağı Hareketi

Kurucu Başkan

Dünya Türk Mutfağı Şansölyesi

seal_of_wtca.pngtmdh_logA.png

 

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo