KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN - Türk Mutfağı Hareketi

Bin Aydan Hayırlı Kadir Gecemiz Mübarek Olsun

tolgahangulyiyen1453-1923.png

Scuti yıldızına yaklaşık 5 milyar adet Güneş, 

Jüpiter’e 1300’den fazla Dünya,

Güneş’e ise 1000 adete yakın Jüpiter sığabileceği söyleniyor.

Yine düşünüyorum da: İnsanoğlu hemcinsi dahil yeryüzündeki canlıları dünyaya bile sığdıramıyorken sen 5 milyarlar adet güneşin Scuti’ye sığdırılmasından mı söz ediyorsun diyebilenler de olabilir.

Bu canlı insan nefsinin sığdırılabileceği bir yıldız veya gezegen acaba evrende var mı diye de düşünüyorum.

Bunlar bize şunu düşündürebilir: Kendisi evrenin içinde ufacık bir noktacık olan insanoğlunun nefsi, benlik duygusu veya arzuları eğer ki evrende bir gezegen ya da yıldız olsaydı, acaba ne-nasıl içini doldurabilirdi? Şu hâlde nefsiyle birlikte insan, kütlesiyle ve boyutuyla evrende bilinen en devasa yıldız ya da gezegen mi olurdu... Peki öyle olduğunda da ömrü kısa mı, uzun mu olurdu…Neye göre, kime göre…

Söylenenlere göre evrende olan bir şey ne kadar büyükse ömrü de o kadar kısa olurmuş. Bilimsel açıdan aksi kanıtlanana dek bunu hesaba katıyorum. Mantıken de doğru gibi gözüküyor…Çünkü devasa boyutlara ulaşan bir şeyin evrende varlığını sürdürebilmesi için gereken enerji veya gereksinimleri de devasa boyutta olur ve bunu sürekli olarak varlığını devam ettirmesi için sağlayabilmesi de çok zor olabilir. Ancak gezegen veya yıldızların ömürlerindeki bu kısalıkta görecelik arz edebilir.

Tabi buradaki ömürlerin zaman kısalığı bizim zaman anlayışımıza göre milyonlarca-milyarlarca yıla bile denk gelebilir. Şu hâlde ortalama 50-80 yıl arası yaşayan insanoğlunun milyonlarca-milyarlarca yılı kısa ya da uzun olarak nitelemesi de ayrı bir konudur.

Diğer taraftan kütleler ve boyutlar göz önüne alındığında, arzu ve istekleriyle birlikte insanların her birinin boyutu da 5 milyar adet güneşin boyutuna denk gelen Scuti yıldızı kadar olsaydı; ortalama 50-80 yıllık insan ömürleri belki milyonlarca-milyarlarca yıla denk gelirdi. Yani bize göre boyutu devasa olarak nitelendirilen Scuti yıldızının ömrü çok uzun ya da çok kısa olarak göreceli şekilde nitelendirilebilir. Yine içerisine 5 milyar adet güneş sığdırılabilecek olan Scuti yıldızının milyonlarca-milyarlarca yıllık ömrü, aslında kütleler ve boyutlar göz önüne alındığında belki de ortalama 50-80 yıllık insan ömründen bile kısadır.

Tolgahan Gülyiyen

logo-tolgahan.jpg

Not: Sayın Tolgahan Gülyiyen'in bu yazısı kendisinin sosyal medya hesabından alınmıştır.

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo