< <Türk Mutfağı İç Stratejiler - Türk Mutfağı Hareketi

Türk Mutfağı İç Stratejiler

 tmdh_logo.pngbos-turkiye-haritasi-5.gif

TÜRK MUTFAĞI İÇ STRATEJİLERİ

Madde 1: Sektörde daha öncede denenmiş olan birleştirici söylemlerin yanı sıra, birleşmenin önünde duranları, bunun için oyun içinde oyun kuranları ve Türk Mutfağına zarar verenleri tüm şeffaflığı ile özgürce konuşmak, gerektiğinde ifşa ederek herkesi şapkasını çıkartarak düşünmeye ve gerçekler üzerinden fikir edinmeye davet etmek gerekmektedir. Bunun için sadece sektörün değil tüm insanların desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Madde 2:  ON yıl önce, 2 olan Federasyonlar bu gün sayılamaz bir hal almıştır. Herkesin kısır kavgaları, kişisel çekişme ve makam ihtirasları kimseye bir katkı sağlamadığı gibi, sadece ve sadece Türk mutfağına dolayısı ile geleceğimize, gençlerimize zarar vermektedir. İşte tam da bu yüzden Türk Mutfağını bu kısır kavgalara kurban edenlerin inisiyatifine bırakmamak gerekliliği hasıl olmuştur. Tüm insanlarımızı ve sektördeki herkesi buna bir dur demeye davet etmekteki amacımız iç stratejilerimizin en temel taşını oluşturmaktadır.

Madde 3: İfade özgürlüğü birbirine ve karşılıklı farklı değerlere saygılı olunduğu müddetçe herkesin en doğal hakkıdır. Fikirlerin sektörde haber yapan sitelerde keyife göre yayınlanması, sansürlenmesi asla kabul edilemez. Bu meslekte çalışan ve çabalayan herkesin sesini duyurma hakkı kutsaldır. Bu konularda gerçeklerden uzak, gazeteci oldukları iddialarında bulunup taraflı yayın politikaları bulunanların, bir takım kişilerin, sektörde bazı şeflerin şöhretlerini artırmak, bazılarını da geri plana atmak adına taraflı yazılan haberler malumdur. Karşılık olarak cevaben yazılmış yazıları, yorumları dahi yerine göre engelledikleri malumdur, geçmişte de olmuştur, bu günde olabilmektedir.

Hata bir takım kişileri de itibarsızlaştırmak adına algılar oluşturma girişimleri geçmişte olmuştur, Gelecekte de bu tarz adaletsizce uygulamalara kurban edilmek istenenler yine olabilir. Olanı olduğundan daha farklı gösterme çabalarına 10 yıl önce birebir maruz bırakılarak, şahit olan Liderimiz Sayın Tolgahan Gülyiyen bu konularda sektördeki herkesi daha tutarlı ve ilkeli yayıncılık yapmaya, fikirleri gizlemeden konuşarak, yazıları sansürlemeden, metin içinden ayıklama yaparak kesmeden herkes ile paylaşmaya birçok şeyi açık açık konuşmaya, Türk Mutfağı için davet etmektedir. Çünkü ancak böylece doğru bir yol bulunur ve her şey ortaya dökülerek açık açık konuşulabilir. Karanlıklar aydınlığa ancak böyle çıkabilir ve birlik olunması için her konu özgürce konuşulur. Bu konu Türk mutfağının iç stratejilerinde tüm toplumu ilgilendiren önemli bir konudur.

Madde 4: Toplumsal bilinç uyandırmak. Türk mutfağı için yediden yetmişe tüm insanlarımızda bilinçlenme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bu konularda gerek görsel basında, gerekse yazılı basında eğitici ve bilinçlendirici yayınlar oluşturulmalıdır. Makaleler yazılmalı, yayınlanmalıdır. Kamu spotları oluşturulmalıdır. Toplumumuz içinde Televizyonlarda yer alan yemek yayınlarında yabancı şeflerin tarzlarının anlatılması, bunların süslenerek gösterilmesi, verilen tariflerin tamamen yabancı isim ve terimler kullanılarak toplumda yer bulması, bu mesleği gelecekte yapmak isteyen gençlerde özenti ile gelen büyük bir yozlaşmaya ve zarara yol açmaktadır. Televizyonlarda yer alan programlar Türk Mutfak kültürüne ve gençlerimize örnek teşkil edecek kalite ve değerde hazırlanıp denetlenmelidir. Bunları mümkün olduğunca planlı ve programlı bir şekilde ele almak Türk Mutfak kültürü ve geleceğimiz için istikbalimiz açısından asla göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir.

Kendi insanımızın, kendi mutfak kültürümüzü de anlattıkları bu yayın organlarında yabancı terimleri kullanmaları da asla kabul edilemez. Daha da ayrıntılı geniş alanda bu ve bu gibi konuların ele alındığı bir bilinçlenme, çalışma stratejileri oluşturulmalıdır. Toplumumuzda daha duyarlı olma anlayışı uyandırılmak suretiyle bilinçlenmeyi sağlamalıyız. Bunun adımlarından biri ise doğru Türkçe Mutfak terimlerini bir birlerimize her defasında hatırlatmak ve söylemekten geçmektedir. Türkçe karşılığını bulamadıklarımızda ise bizlere bu karşılıkları oluşturmak ve isimlendirme çalışmaları yapma görevi düşmektedir.

Madde 5: Bir kişi asla ve asla başarılı olmak için bir tüzel kişiye ihtiyaç duymamaktadır. Bunun en canlı ve gerçek örneği Liderimiz Tolgahan Gülyiyen'dir. İşte tamda bu yüzden Türk Mutfağı için madde 1 ve 2 'yi görmezden gelecek, gelebilecek olanlara hiç bir zaman itibar etmememiz gerekmektedir. Çünkü başarı başkaları tarafından asla verilmez.  Tüm gençlerimiz kendilerine hedefler koyarak ve bunun için çok çalışıp, okuyarak, bu hedefleri için projeler geliştirerek başarıya giden yolu veyahut kendileri için uygun istikameti aklı hür, vicdanları hür bir şekilde seçebilirler.

Tüm sektörde çalışan ve gelecekte de bu meslekte ilerlemek isteyenlerin kişisel stratejileri bizim Türk Mutfağımızın da stratejisini belirlemektedir, belirleyecektir. İşte bu yüzden tüm gençlerimiz ve aklı başında herkesi madde 1 ve 2'yi görmezden gelenler hakkında da düşünmeye davet ediyoruz. Onların süslü, boyalı ve hatta neredeyse hiç bir iş tecrübeleri dahi olmayanlara verilebilen, şikeli olabilen ödüllerinin başarının bir anahtarı olmadığı gerçeğini ifade ediyoruz. Çünkü bu dünyanın her yerinde böyledir.

Madde 6: Dünya'nın hiç bir yerinde bir branş ile ilgili bizde olduğu kadar federasyon ve kuruluş yoktur. Ve Dünya’nın hiç bir yerinde bu kuruluşlar bir birleri arasında kısır çatışmalarda bulunarak ülke mutfaklarına prestij kaybettirtmezler. İç stratejilerimizden biri de içeride yaşanan bu kısır çatışmaların karşısında durmaktır. Ülke mutfağımızı rencide edici ve küçük düşürücü her kavgadan, eylemden herkesi uzak tutmaktır. Buna uluslararası yarışmalara herkesin Türk mutfağını temsilen birer takım göndermeleri de dâhildir. Yine buna kendi arasında güya Dünya Şefler Birliğine üye olduklarını ima ederek, bir diğerine üstünlük kurma, bir diğerlerini bunu kullanarak aşağılama söylemleri ve anlayışları da dâhildir, ve bu asla kabul edilemez. Bu zaten bir donanım gibi gösterilmemelidir. Çünkü bu herhangi bir başarının anahtarı asla değildir. Hiç bir ülkede böyle bir durum bir üstünlük veya aşağılama olgusu olarak ön plana asla çıkartılmaz. Bunun gibi bir çok konuda gereksiz yarışlar birleştirmek yerine ayrıştırmayı artırmaktadır. Bunlar çok anlamsız, gereksiz iç çekişmelere yol açmaktadır.

Madde 7: Gelinen durum o kadar vahim bir hal almıştır ki eğer bu gidişata bir dur denmez ise bu gün olduğu gibi gelecekte de herkes bir birini "sen hangi derneğe mensupsun, hangi federasyona bağlısın" gibi anlayışlar ile yargılayacak, dışlayacak veya buna göre arkadaşlık kuracak duruma gelmiştir. Bu duruma getirilmesi maalesef Türk mutfağına yıllarca eziyet çektiren ve zarar veren bazı gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin bir birleri ile arasında olan çekişmelerin bir eseridir. Bu kavgalar ve çekişmeler dolaylı olarak alt kademelerde olanları, üyeleri, hiç bir ilgisi olmayanları dahi etkilemektedir. İşte bu konudaki stratejimiz, bu dernekçilik ve federasyonculuk olayını asla bir mezhep çatışması veya ırk ayrımı gibi ele alınmaması gerektiği üzerine kuruludur. Yani hiç kimse bir birine farklı yerlerde görev yaptıkları için başka gözle bakmamalıdır.

Madde 8: Türk mutfağı için çabalamak, çalışmak bu meslekle ilgilenen, eğitimini alan ve almakta olan herkesin öncelikli görevidir. Hiç bir şekilde süslü tabaklar, ambalajı süslü görsellikler gençlerimizi asla aldatmasın. Hiç bir yabancı hayranlığı sizi yolunuzdan alıkoyarak enerjinizi başka yönlere harcamanıza, yönünüzü başka taraflara dönmenize asla neden olmasın. Keza kendi öz mutfağımızda öğreneceğimiz, bulacağımız birçok cevher mevcuttur. Bu zenginliğin farkında olarak strateji oluşturmakta, araştırıp okumakta yarışınız. Hatta Türk mutfağının iç stratejisindeki başarısı tamamen gençlerin gayretlerinin bir eseri ve ürünü olacaktır. Biz bunu hep birlikte başaracağız. Bunu başardıktan sonra ise dış stratejilerimiz ile herkesin gıpta ile izlediği bir konuma Türk Mutfağını yerleştirip, koyacağımıza kesinlikle eminiz. İşte bizim Türk Mutfağı Diriliş Hareketi olarak stratejilerimiz 8 madde ile özetlenmektedir. Bu maddelerin her biri ayrı ayrı önemler taşımaktadırlar. Üstümüze düşen bunları iyi okumak ve kavrayarak bilinçlenip bunlar için çalışmak, hatta bu stratejilerin üzerine daha fazla strateji ve fikirler üreterek geliştirmektir.

 

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ

STRATEJİ GELİŞTİRME 

tmdh_logA.png

 

 

 

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo