Vizyon 2020

tmdh_logA.png

VİZYON.jpg

VİZYONUMUZ

TMDH, aşçılık ve mutfak sanatları öğretisi olarak, bilimsel çalışmalara yer veren bir mutfak hareketidir. Her kesimden insana, görüşe ve her kültüre yüksek saygıyı kendisine öncelikli vizyon olarak benimsemiştir. Asla etnik kökene, ırka dayalı bir hareket değildir.  İşte bu yüzden Dünya’nın her noktasında, her köşesinde olan her insanın kendi kültürlerinin oluşturduğu mozaik içinde kendi mutfak kültürleriyle beraber Türk mutfak kültürüne yapmış oldukları katkıları takdir ediyor, memnuniyet ile karşılıyoruz. İşte bu başarıları asla o kişilerin memleketlerine veya etnik kökenlerine bakılmaksızın ön plana çıkartılmasını istiyoruz. Bu konuda toplum bilinci oluşturma vizyonumuzu, Türk mutfağımızın geleceği ve istikbali için hedefliyoruz.

TMDH olarak, vizyonumuzun parolası "farklılıklarımız en büyük zenginliğimizdir".  Kendimize edindiğimiz vizyonu bu şekilde kısaca özetlemek de mümkündür.

TMDH, asla hiçbir gerçek kişiye veya tüzel kişiye muhalif bir hareket değildir. Aksine TMDH tek başına aşçılık sanatı alanında güçlü, etkili, donanımlı ve nitelikli bir harekettir.

Türk mutfağımız ve istikbalimiz için güçlü bir sestir. İşte bu yüzden egolarımız, kişisel çıkarlarımız, kendini beğenmişlik gibi birçoklarında mevcut olan, mutfağımıza ve sektöre büyük zararlar vermiş hal ve hareketlerden tamamen uzak olarak gerek gördüğümüz, Türk mutfağı için hayırlıdır dediğimiz her işte en önde olmaktan da katkı sağlamaktan da gurur duyacağız. Vizyonumuzu böyle ifade ediyoruz.

TMDH, yabancı şeflere ve onlarında mutfaklarına tamamen yüksek saygı duymaktadır. Kendi öz mutfağını ve kültürünü bildikten sonra asla yabancı mutfakları ve kültürlerini öğrenmenin bir zararının olmadığı görüşünü savunmaktadır. Buna ek olarak, farklı öğrenilen her şeyi Türk mutfağını geliştirip ön plana çıkartmak için harcamamız gerektiği vizyonunu desteklemektedir.

TMDH, her bir gencimizi bir bayrak olarak gören bir vizyona sahiptir. Ve onların gittikleri her yerde, yaptıkları her işte Türk mutfağını temsil edecekleri anlayışını gençlerimize vizyon olarak edindirmeyi amaçlamaktadır.

TMDH, hareketinin gelecek vizyonu tamamen Türk mutfağını gerçek manada hak ettiği yere taşımanın stratejilerini oluşturmak suretiyle yerine getirmektir.

TMDH, uzun yıllar boyunca edindiği tecrübe, gözlem, araştırma ve analizlere dayalı olarak tüm deneyimlerini de herkes ile paylaşabilme olgunluğunu vizyon olarak kendisine edinmiştir.

Biz Türk mutfağını temsil ediyoruz. Vizyonumuz, tamamen birlik olmayı, Türk mutfak kültürümüzü korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan onurlu bir duruşun geniş kapsamlı olarak çok uzun yıllara dayanan zorlu tecrübeler ile elde edilmiş bir özetidir.

En önde gelen görev ve sorumluluk olarak bu vizyonumuzu korumak ve hep diri tutmak açıklanabilir. Atalarımızdan aldığımız bayrağın temsilini ise hiçbir maddi gelire, çıkara, hatta riya-gösterişe veya makama bakmaksızın yıllardır layıkıyla sürdürmekteyiz ve bu vizyonumuzu sürdürmeye de devam edeceğiz. 

 

TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ
tmdh_logo.png

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo