WTCA

 

WORLD TURKİSH CUİSİNE ACADEMY

www.worldturkishcuisine.com

Untitled_design.png

Mührümüzün en üstünde "BÜYÜKLÜK TEK BİR ALLAH'A MAHSUSTUR" anlamına gelen Göktürkçe yazı bulunmaktadır. Bu yazılar en üsteki 8 köşeli yıldızımızın etrafında yer almaktadır. Bu yıldızın içerisinde ise Bilge rehber şefimiz ve önderimiz Zeki Gülyiyen’in silueti yer almaktadır.

Üsteki 8 köşeli yıldız ayrıca TMDH’ninde tamgasını oluşturan 16 kalple benzer anlamları temsil etmektedir. 8 köşeli yıldız 8 cennet kapısını simgelemektedir.  Ayrıca yıldızımızın her köşesi benimsemiş olduğumuz 8 farklı erdemi yani ilkelerimizi sembolize etmektedir.

En üsteki 8 köşeli yıldızımızın etrafında Göktürkçe olarak bulunan bu metinler hangi taraftan ve hangi sıradan okunursa okunsun anlamını aynen korumaktadır.

Tamgamız, amblemimiz, mührümüz, armamız bilge rehber şefimiz Zeki Gülyiyen'in oğlu aynı zamanda kurucumuz sayın şef Tolgahan Gülyiyen tarafından bizzat zaman ile oluşturularak işlenmiştir.

Göktürkçe yazılar aynı şekilde kendisi tarafından bizzat oluşturulan armanın içerisine tek tek yazılarak işlenmiştir.

Derin ve zengin kültürümüzde bizler de ecdadımız gibi hakkın adını yazacağımız yeri birçok kez düşünmüşüzdür. Bundan mütevellit sonraları atılacak bir objenin üzerine veya değerlerimize göre uygun olmayacak yerlerde bulunma ihtimali bulunan yerlere Hakkın adını yazmanın asla doğru olmadığını düşündüğümüzden ötürü yüce yaratıcının adının yazılı olduğu yerler bu kapsama girecek olan objelerin üzerinde kullanılmamıştır.  Elbette bu konuya olması gerektiği şekilde ecdadımız gibi defalarca her yönden düşünerek hassas davranmamız ve ilgili konularda imtina etmemiz temsilcisi olarak sahibi bulunduğumuz mirasın bizlere yüklemiş olduğu önemli bir sorumluluktur.  Buna bir örnek olarak; armamızın üzerinde farklı bölümlerde yazılı olan yüce yaratıcı Allah’ın adı üniformaların üzerine basılması durumunda bu alanların boş bırakılmasının kutsal değerlerimiz açısından daha uygun olduğu kararlaştırılmıştır. Bu yüzden daha sonraları atılabilecek veya değer yargılarımızca uygun bulunmayan yerlerde bulunulabilecek ya da konulabilecek bu tarz objelerin üzerine basılacak tamgamız üzerinde farklı olarak bu yazılara yer verilmemesi icap etmektedir. Bu konu tüm üyelerimizin öncelikle birinci derecede kendi sorumluluğunda değerlendirmeleri gereken ve herkes tarafından da bilinmesinde fayda gördüğümüz yüksek derecede saygı gerektiren çok önemli bir kuralımızdır.

  Buna ek olarak geleneksel orijinal armamız Göktürkçe metinler ile yazılmış olan yukarıdaki ve aşağıdaki mana ve anlamlar ile bütünleşerek bütün değerlerimizi her manada yansıtan kadim armamızdır.

Armamızın alt kısmında çift başlı kartal bulunmaktadır. Doğuya bakan Kartal’ın ağzında tuttuğu kuşağın üzerinde yine Göktürkçe olarak "ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR" yazmaktadır.

Batı yönüne bakan Kartal’ın ağzında tuttuğu kuşağın üzerinde ise yine Göktürkçe olarak  "ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR" yazmaktadır.

Çift başlı kartalın göğsünün üzerinde kırmızı kalkan bulunmaktadır. Bu kalkanın üzerine 3 hilal ve sırt sırta vermiş farklı renklerden oluşan 16 adet kalp (TMDH’nin tamgası) ile 8 köşeli yıldızımız sembolize edilerek işlenmiştir.

Çift başlı kartalın doğuya bakan pençesinde ise 16 adet küçüklü, büyüklü şef bıçakları ve bıçakları birbiriyle beraber tutulmasını sağlayan 16 adet çubuk(şiş) bulunmaktadır.

Çift başlı kartalın batıya bakan pençesinde 16 zeytin yaprağı ve yine 16 adet zeytinin yer aldığı bir zeytin dalı yer almaktadır.

Göklü armamız gök rengi açık mavi renk üzerine işlenmiştir. Armamız Dünya’nın şekli esas alınarak üst ve alttan basık olarak bir nevi oval olarak tasarlanmıştır. Armamızın etrafında İngilizce olarak World Turkish Cuisine and Chefs Academy(Dünya Türk mutfağı ve Şefler Akademisi)  ve yine aynı şekilde benzer anlama gelen World Chefs And Turkish Cuisine Academy (Dünya Şefler ve Türk mutfağı akademisi) ibaresi yer almaktadır.

Armamız kutsal bildiğimiz tüm değerleri ve aynı zamanda 3 bin yıllın üzerinde olan köklü medeniyetimizin derin izlerini mümkün olduğunca üzerinde taşıyacak şekilde tamamen kurucumuz sayın Tolgahan Gülyiyen tarafından düşünülerek Dünya Türk Mutfağı ve Şefler Akademisi aynı manaya gelen adıyla Dünya Şefler ve Türk Mutfağı Akademisi için tasarlanmıştır.

Akademiniz Washington D.C. merkezli olarak kurulmuştur ve resmi kuruluş tarihi TMDH’nin de resmi kuruluş tarihi olan 26 Ağustos 2010’dur.

Akademimizin yıllar önce resmen kararlaştırılmış olan ilan tarihi 30 Ağustos 2020 olarak arşiv kayıtlarımızda yer almaktadır.

Sayın Tolgahan Gülyiyen binlerce yıldan beri süre gelmiş olan medeniyetimizin tüm kültürel değerlerini bir arada işlemeye ve sembolize etmeye yüksek önem verdiğinden ötürü bu armayı tasarlamaya oldukça önemli bir zaman dilimi harcamıştır.

Kendileri ilk önceleri arma üzerinde aşçı veya şef kepi koymayı düşünmüşler ancak daha sonra ise bundan vazgeçmişlerdir. Bu konuyla ilgili olarak bunun nedenlerini kendi açıklamalarında da bulmak mümkündür. Ancak mümkün olduğunca kısa açıklaması şudur: Akademimiz geniş bir vizyona sahiptir. İşte bu yüzden farklı alanlarda da tüm zanaatkârların, sanatçıların ve dahi hatta tüm meslek gruplarının üye olabileceği bir kurumdur.

Dünya Türk mutfağı ve şefler akademisi; kendi alanlarında farklı meslek grupları içinde bulunabilen işlerinin erbabı kişilerin Türk mutfağı için akademik çalışmalar yapabileceği veya var olan çalışmalarımıza katkı sağlayabileceği bir yapı barındırmaktadır.

Dünya Türk mutfağı ve şefler akademisi; mutfak sanatlarına, yeme içmeye,  seyahat etmeye ve bu konularda akademik çalışmalarda bulunmaya meraklı ve yetenekli olanların kendi mesleki alanlarında Türk mutfağı için veya mutfak sanatları için akademik çalışmalara katılabileceği bir kurumdur. Akademimizin bu tarzda akademik çalışmalar yapmaya kabiliyeti veya merakı olan farklı meslek grupları içinde herkesin yeteneğine göre kademeler ile derecelendirilerek üye olabileceği bir işleyiş yapısı bulunmaktadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi kurumumuz binlerce yıllık tarihimizden gelen tüm değerlere yüksek önem vermektedir.

Bu yüzden her meslekte olduğu gibi özellikle ata mesleğimiz olan aşçılık ve mutfak sanatları mesleğinin geçmişten günümüze kadar gelerek unutulmaya yüz tutmuş olan birçok değer gibi kadim usta-kalfa-çırak-yamak ilişkisine de yüksek değer vermektedir.

Mesleğimizdeki bu hiyerarşinin de bir gereği olarak kurumumuz akademimize üye olanlara yetenek ve başarılarına göre belirli kademeleri belirten nişanlar ve dereceler sunmaktadır.

Akademimiz aşçılık ve mutfak sanatlarına, yeme-içmeye gönül veren herkesin üye olabileceği küresel çapta akademik bir birliktir.  

Kurumumuz her alanda ve farklı dallarda öğretmenlerin, öğretim görevlilerinin, akademisyenlerin, profesörlerin, doktorların, profesyonel şef aşçıların, gurmelerin, garsonların kısacası yeme-içme sektöründe çalışan veya çalışmayan herkesi kapsayan bir yapıya sahiptir. Dünya Türk mutfağı akademisi tüm meslek gruplarından mutfak sanatlarıyla bir şekilde ilgisi bulunan herkesin üyelik vasıflarına uygun bulunması sonrasında üyelik şartlarını yerine getirmesiyle beraber üye olabileceği bir akademidir. 

WTCA’nın yapısı Dünya’da eşi ve benzeri olmayan bir yapıdır. Buna karşılık Dünya’da şefler için oluşturulan bir takım cemiyetlerin üyelik şartlarının başında astronomik üyelik ücretleri bulunmaktadır. Ancak WTCA’ya üye olmak isteyecek olan kişilerde paradan ziyade öncelikle binlerce yıllık kutsal değerlerimize uygun olmaları şartı aranmaktadır. Bununla beraber tüm bu değerlerimize yüksek saygıyla bağlanarak benimseyebilecek olmaları şartı akademimizce esas alınmıştır.

Kurucumuz Sayın Tolgahan Gülyiyen'in kurumumuza akademi demesindeki amacını şöyle açıklamaktadır: “Öğrenmenin hiç bir zaman son bulmadığını ve insanın yaşadığı tüm hayat boyunca  her yaşta, her zaman yeni ve farklı şeyler öğrenmeye devam edeceği esası bizleri hayat boyu bir akademinin içinde bulunduğumuz gerçeği ile baş başa bırakmaktadır. O halde içinde yaşadığımız dünya ve tüm hayatımız her anlamda bir akademiden yani her gün öğrenim gördüğümüz bir sınıftan, okuldan veya üniversiteden ibarettir.”

İşte bu yüzden WTCA yani Dünya Türk Mutfağı Akademisi Dünya üzerinde bulunan herkesin tüm şeflerin, gurmelerin ve yeme-içmeye gönül vermiş her bireyin ömür boyu kendilerini geliştirerek sürekli birbirlerinden farklı şeyler öğrenebileceği, en önemlisi de tüm bunları yaparken kendi kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarabilecekleri bir kardeşlik birliği akademisidir.

Akademimiz tüm dünyada ustaların buluşma cemiyeti ve Türk mutfağının birleştiği bir topluluktur. Burada herkes için esas olan aidiyet duygusudur. Yani kendilerinden, kendi kültürlerinden ve değerlerinden süre gelen aidiyeti burada üye olan veya olmayan herkesin benimseyerek hissetmesidir. İşte bu yüzden üyelerimiz arasında herhangi bir makam, kişisel menfaatler, gruplaşmalar veya bir diğerinin öbürüne üstün görüldüğü tarzda dışlamalar ile ayrımcılığa dayalı hiyerarşik bir yapı asla söz konusu olmayacaktır. Bu tarz beklentileri olanlar veya bu tarz beklentiler ile kadim kurallarımızı ihlal edenler dönüş olmaksızın süresiz olarak üyelikten ihraç edilirler.

WCTA, alanında uzman herkesin kendisini bir parçası olarak görebileceği akademik bir topluluktur.

Üyelik vasıflarını taşıyan ve gerekliliklerini yerine getirenler topluluğumuzun bir parçası olabilmek için üyelik seremonisine katılmak için yemin etme hakkı elde ederler. Yemin eden hak sahipleri gerekli nişanelerini alarak resmen üyemiz olmuş olurlar.

En az üç üyemizin kişisel referansı ile başvuru yapan aday veya adaylar gerekli şartları yerine getirdikten sonra yemin etmeleriyle beraber resmi olarak üyeliğe kabul edilmiş olurlar.

Üyelik başvuruları herkes tarafından yapılabilir ancak üyeliğe kabul edileceği asla tarafımızdan garanti edilmez.

Yukarıda da belirtildiği gibi akademimize işinde uzman olan yerli, yabancı şef aşçıların katılabileceği gibi, meslekte yeni olanlarda belirli derecelerde bulunarak aramıza katılabilirler.

Akademimiz birinci derecede aşçılık ve mutfak sanatları üzerine Türk mutfağı için 26 Ağustos 2010 tarihinden beri akademik çalışmalar yürüten bir kurumdur. Bunun yanında Türk mutfağının geleceği için yüksek donanımlı bir nesil oluşturulmasına önemli katkı sağlamayı kendisine öncelikli amaç edinmiştir. Bu yüzden sadece şef veya aşçılara özgü bir topluluk olmaktansa evrenselliği ve hoşgörüyü kendisine ilke edinmiş bir çalışma anlayışı ile Türk mutfağına küresel anlamda yüksek katma değer edindirmeyi amaçlamaktadır.

Burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyoruz ki WTCA, binlerce yıllık tarihi geçmişe dayanan medeniyet ve kültür mirasımızı mutfak sanatları anlamında dünya çapında korumayı, geliştirmeyi ve geleceğe sağlam bir şekilde aktarmayı kendisine ilkesel olarak amaç edinmiştir.

WTCA tüm bunları yaparken kültürel değerlerimizi yozlaştıran her türlü özentilikten uzak olarak tamamen kendi kadim kültürel değerlerimize her alanda tam bağlı bir şekilde hareket etmeyi en önemli var oluş nedenlerinden biri olarak benimsemiştir.

Ayrıca Dünya Türk mutfağı akademisinin geniş görev ve sorumlulukları arasında eğitim faaliyetlerinin yanı sıra tüm Dünya'da mutfak kültürümüze zarar veren her konuyla ilgili her türlü yayınları inceleyerek denetlemek de yer almaktadır. Bu bağlamda Türk mutfağı ile ilgili dünya'da yazılmış olarak ön plana çıkartılan tüm yazılı kaynakları veya yayınları inceleyerek mutfak kültürümüze ne gibi katkılar sağladıkları veya ne gibi zararlar verdiklerini denetleyerek tüm bu konularla ilgili akademik raporlar hazırlamak, bunları kategorilendirmek ve ilgili tüm çalışmaları yürütmek kurumumuz akademisyenlerinin yüksek önem verdiği görevlerinden sadece birisidir. 

İlgili konularda tarafımızdan hazırlanan tüm raporlar, oluşturulan tüm tezler ve akademik tüm çalışmalar tamamen Türk mutfağının faydasını gözetecek şekilde  gerektiğinde ilgili makamlara, enstitülere yollanabilir veya dünya kamuoyu ile paylaşılabilir. 

WTCA, ayrıca Zeki Gulyiyen Foundation yani Zeki Gülyiyen Vakfı bünyesinde de karşılıklı olarak geniş görevleri ve vizyonu bulunan bir kurumdur.  Dünya Türk mutfağı akademimiz üyelerinin hayat boyu yaşamlarının her alanında birbirlerinden farklı şekillerde değişik konularda da istifade edebileceği binlerce yıllık bir medeniyetin temsilini uzun yıllardır birçok alanda da başarıyla yürütmemekte olan hayat boyu faydalanılabilecek akademik bir okuldur.

 

DÜNYA TÜRK MUTFAĞI AKADEMİSİ LİDERİNİN MÜHRÜ

 

         

seal_of_wtca.png

 

 

 

      

 

logologo3wtca1logo tolgahanzg logo